penzion ZOOM
 
Podmínky pro ubytování
Penzion Zoom » Ubytování » Podmínky pro ubytování

Podmínky pro ubytování

Vznik smluvního vztahu mezi zájemcem o ubytování (dále jen Zákazník) a ubytovatelem je uskutečněn na základě mailové nebo písemné objednávky ubytování a služeb a následném zaplacení zálohy
Adresy pro zaslání objednávky :

  • e-mailem: info@penzion-zoom.cz
  • poštou: Penzion ZOOM, Albrechtice v Jizerských horách čp.334, PSČ 46843

Na základě obdržené objednávky ubytovatel předběžně rezervuje požadované ubytování
po dobu maximálně  7 dnů (pokud se ubytovatel a Zákazník nedohodnou jinak).
Během této doby je Zákazník povinen uhradit ubytovatelem stanovenou zálohu (zpravidla ve výši 50% z ceny požadovaného ubytování). Zálohu je nutné uhradit hotově nebo bankovním převodem na účet ubytovatele. Číslo účtu a parametry převodu budou sděleny Zákazníkovi při předběžném potvrzení objednávky.
Uhrazením zálohy Zákazník potvrzuje že se seznámil s Podmínkami pro ubytování, celkovou cenou, platebními a stornovacími podmínkami. Pokud Zákazník zálohu neuhradí, je po 7 dnech předběžná rezervace bez náhrady zrušena.
Doplatek za ubytování a další případné služby je splatný v hotovosti po příjezdu k rukám ubytovatele. Po předchozí dohodě mezi ubytovatelem a Zákazníkem je možné doplatek uhradit bezhotovostně před začátkem pobytu. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně Penzionu ZOOM nevzniká ubytovateli povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.

Storno podmínky:
- Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli
- Při zrušení rezervace pobytu ze strany Zákazníka v době delší než 30 dnů před začátkem objednaného pobytu se ubytovatel zavazuje neúčtovat storno poplatky a neprodleně vrátí Zákazníkovi zaplacenou zálohu
- Při zrušení rezervace pobytu ze strany Zákazníka v době kratší než 31 dnů před začátkem objednaného pobytu bude jako storno poplatek účtována celková výše zálohy zaplacené Zákazníkem - záloha propadá ve prospěch ubytovatele.

Pobyt v penzionu, příjezd, odjezd :
Příjezd a ubytování hosta první den pobytu je standardně v době mezi 16:00-18:00 hod, pokud se Zákazník s ubytovatelem nedohodli jinak.
Pobyt v penzionu upravuje Ubytovací řád který je vyvěšen v prostorách penzionu. Ubytovacím řádem jsou povinni se řídit a dodržovat pokyny v něm uvedené všichni ubytovaní hosté.
Poslední den pobytu je Zákazník povinen uvolnit a opustit pokoj a prostory penzionu nejpozději do 10:00 hodin, pokud se Zákazník s ubytovatelem nedohodli jinak.
CZ | EN